top shadow image
Maalämpö
Luonnossa on runsaasti lämpöenergiaa, varastoituneena luonnon omiin lämmönvaraajiin: maaperään, kallioon ja vesistöihin. Tämä lämpöenergia on auringosta peräisin olevaa puhdasta luonnonvoimaa, jonka tunnemme nimellä maalämpö. Maalämpö kerätään talteen maapiiriputkistossa kiertävän liuoksen avulla, joka edelleen jalostetaan maalämpöpumpputekniikalla korkeampaan lämpötilaan kiinteistöjen lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen.
Lämmönkeruu
Luonnossa olemassa oleva ilmaisenergia otetaan talteen maan alle sijoitettavassa putkistossa kiertävän liuoksen avulla. Liuos on jäätymiseltä suojattua ja sen lämpötila on vuodenajasta riippuen +2...+12 astetta. Liuoksen sisältämä lämpöenergia siirretään lämpöpumppuyksikölle, jossa lämpö jalostetaan edelleen käytettävään muotoon.

Lämmönkeruuvaihtoehdot
Maapiiri Maaperä
Vaakatasossa olevan lämmönkeruuputkiston asennussyvyys on n. 120 cm. Putkien välinen etäisyys tulee olla vähintään 150 cm.
Vesistö Vesistö
Järven tai meren pohjaan asennettavan putkiston asennussyvyys tulee olla vähintään 300 cm. Asennus jokeen ei ole suositeltavaa virtausten vuoksi. Lämmönkeruuputkeen asetetaan betonipainot 200 cm välein pohjassa pysymisen takaamiseksi.
Porakaivo Kallio
Yksittäisen energiakaivon syvyys 150-200 m ja halkaisija 135-200 mm. Energiakaivoja voi olla yksi tai useampia kohteen energiantarpeesta riippuen ja ne toteutetaan joko kahden tai kolmen (kaksi alas, yksi ylös) putken järjestelmällä.
Copyright© Lämpöässä ja Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
bottom shadow